przychody przyszłych okresów

QLIMAX

Temat: bilans
Proszę o pomoc - Chodzi o rozliczenia międzyokresowe - przychody przyszłych okresów. W roku 2002 naliczyliśmy odbiorcy noty odsetkowe i oddalismy sprawę do sądu. Moje księgowanie wygląda następująco: 244 = 830 jest to naliczenie. Czy takie księgowanie jest poprawne? W końcu roku kwota z konta 830 zostanie pokazana w bilansie po stronie pasywów. Bardzo dziękuję P.S. Podobno drugą metodą jest zaliczenie tej noty na konat zespołu 7 jako przychody finansowe - ale nie do opodatkowania i...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=3325Temat: zaliczka a przychód
otrzymana zaliczke ksieguje sie na przychody przyszlych okresow i dopiero z chwila wystawienia ostatecznej faktury staje sie ona przychodem
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=15456


Temat: odnośnie konta księgowego...
Chciałabym sie dowiedzieć, czy konto o nazwie " Przychody przyszłych okresów", to ta sama nazwa konta: :Rozliczenie międzyokresowe przychodów" (grupa "8")??? Za pomoc dziękuję.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=1133


Temat: Analiza sprawozdań
NEWS FLASH z dzisiejszego egzaminu (termin zapasowy, pisaliśmy z zaoczną Rachunkowością Finansową): 1. Podkreśl pozycje aktywów i pasywów - very ambigous, bo nie wiadomo, czy chodzi o "pozycje", tak jak w bilansie, czy o to, czy coś po prostu jest wykazywane w ramach aktywów/pasywów (np. przychody przyszłych okresów, weksle obce/własne) - oczywiście część prostych (np. należności dochodzone na drodze sądowej, rozliczenia międzyokresowe czynne/bierne, rezerwy) 2. Podaj wartość, z jaką wchodzi do bilansu - środki trwałe, należności, zapasy, chyba nie było inwestycji (dane - np. ceny nabycia, ulepszenia, koszty remontu i umorzenie) - trzeba tylko jedno odjąć drugie dodać, zadanie jak z książki tylko bez kont...
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=1850


Temat: różnice kursowe
Jeśli chodzi o gotówkę, środki pieniężne na rzchunku, bony pieniężne, weklse obce i czeki obce różnice na (-) księgujesz w koszty finansowe, a różnice (+) w przychody finansowe. Jeśli chodzi o kredyty i pozyczki bankowe różice na (-) w koszty finansowe, a róznice na (+) w przychody przyszłych okresów. Poczytaj plan kont z komentarzem. Nie wiem czy prowadzisz księgi podatkowe, czy KPiR, jaśniej sprecyzuj pytanie, będzie łatwiej odpowiedzieć. Pozdrawiam.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4341


Temat: odnośnie konta księgowego...
oj,oj, dawne - przychody przyszłych okresów- to teraz , rozliczenia międzyokresowe przychodów , grupa 8 grupa 6, to rozlicznia międzyokresowe kosztów
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=1133


Temat: Śmieszne rzeczy 2
Mam nadzieje, ze tego nie bylo ABC Księgowości ; AGENCJA TOWARZYSKA – Materiały w magazynie ALIMENTY – Usuwanie skutków zdarzeń losowych CIĄŻA – Przychody przyszłych okresów CNOTA – Kapitał DZIADEK – Umorzony środek trwały DZIECI - Wyroby własnej produkcji DZIECI POZA MAŁŻEŃSKIE – Dostawy nie fakturowane ŁYSINA MĘŻA – Zużycie materiałów materiałów i energii MAŁŻEŃSTWO – Zobowiązania długo terminowe MĄŻ – Środek trwały NARZECZEŃSTWO – Zobowiązania krótkoterminowe NOC POŚLUBNA – Przelew kapitału...
Źródło: overkill.pl/forwhom/viewtopic.php?t=1665


Temat: Bilans 2002 - proszę o pomoc !! bardzo
Bardzo proszę o pomoc, mam bilans końcowy za rok 2001 (tam sa ujete przychody przyszłych okresów: noty odsetkowe odbiorcy - sprawa sadowa). Teraz sporzadzam bilans za rok 2002 (tutaj w/w noty zostały ujete na rozliczeniach miedzyokresowych - nowe druki). Muszę również wpisać tutaj kowty dla prównania za rok 2001 i gdzie mam wpisać te "odsetki" w rozliczenia miedzyokresowe ??? i opisac jakoś te różnicę, czy nieprzejmowac się tym ?? Bardzo dziekuje
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=5880


Temat: Wycena bilansowa
teska.... przychody przyszłych okresów...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=11120


Temat: rodzaje zobowiązań finansowych??
...z tytułu emisji długoterminowych dłużnych papierów wartościowych), zob. krótkoterminowe (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, z tytułu wynagrodzeń, z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, kredyty i pożyczki, z tytułu emisji krótkoterminowych papierów wartościowych, zobowiązań wekslowych, otrzymanych zaliczek na dostawy oraz innych zobowiązań), rozliczenia międzyokresowe (ujemna wartość firmy, przychody przyszłych okresów oraz inne długo- i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe). Nie wiem czy o to chodzi, ale skoro tak wygląda bilans po stronie pasywów jesli chodzi o zobowiązania i rezerwy to chyba tak
Źródło: f.uek.krakow.pl/viewtopic.php?t=12783


Temat: bilans
Tylko ta druga metoda jest prawidłowa.Kwota naliczonych odsetek jest przychodem bilansowym w momencie naliczenia i musi być odniesiona na WF roku w którym je naliczyłaś. W zadnym przypadku nie są to przychody przyszłych okresów. Wg.znowelizowanej ustawy o rachunkowości masz dodatkowo obowiązek utworzenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy bo jak rozumiem spodziewasz się zapłaty tych odsetek np: w przyszłym roku. Musisz pomnożyć kwotę naliczonych odsetek x stawka podatku w br. i w tej kwocie utworzyć rezerwę. Zapis Wn - podatek dochodowy Ma - rezerwy. Pozdrawiam
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=3325


Temat: Faktura VAT zaliczkowa
1. Otrzymana zaliczka w kwocie przekraczającej 50 % ceny a) kwota otrzymanej zaliczki - Wn konto 13 "Rachunek bieżący", - Ma konto 84 " Przychody przyszłych okresów", b) VAT należny - na podstawie faktury VAT dokumentującej otrzymanie zaliczki - Wn konto 84 "
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=16261


Temat: Promocja 'Podróż w prezencie' - sprzedaż od 1.12
...(=warta przynajmniej 10 zlotych) wartoscia dla wiekszosci klientow, ktorzy korzystaja z tego typu promocji. Mozna to zatem bardzo roznie interpretowac... [ Dodano: Pią Lis 30, 2007 11:36 ] zgodnie ze "sztuką" księgową nie wolno zaewidencjonować wpływów ze sprzedaży tych biletów do przychodów roku 2007, ponieważ faktyczne wykonanie usługi nastąpi w roku 2008. Wartość sprzedanych biletów powinna zostać zaksięgowana w pozycję ' przychody przyszłych okresów' i przeksięgowana w przychody ze sprzedaży w roku 2008. Respect dla znajmosci sztuki ksiegowej, u mnie - chociaz jestem doktorantem na SGH -konczy sie ona na rozroznianiu kosztu od wydatku To teraz juz jest jasne, ze zarzut byl calkowicie bezsadny. [ Dodano: Pią Lis 30, 2007 11:40 ] Dobry prezent to taki w którym osoba obdarowana nie jest w stanie bezpośrednio się dowiedzieć ile ten prezent obdarowującego...
Źródło: rail.waw.pl/phpBB3/viewtopic.php?t=4982


Temat: Konto przeciwstawne
Wyświetlając pozycje nierozliczone z konta np." przychody przyszłych okresów" chciałabym dołożyć konto przeciwstawne, czyli nr odbiorcy, na którym księgowana jest faktura zaliczkowa. Czy ktoś orientuje się, czy w wersji 4.6C jest taka możliwość?
Źródło: forumsap.pl/viewtopic.php?t=981


Temat: Raport za I półrocze 2010 roku
...Źródła finansowania Jednostki Dominującej WIKANA S.A. koncentrują się przede wszystkim na kapitałach własnych. Wartość tych kapitałów na koniec czerwca 2010 r. wyniosła 77,7 mln zł, stanowiąc 62% wartości pasywów spółki. Wśród kapitałów obcych – podobnie, jak w przypadku całej Grupy – dominują krótkoterminowe kredyty i pożyczki (59% wartości wszystkich zewnętrznych źródeł finansowania). Uzupełniają je przychody przyszłych okresów, stanowiące 32% kapitałów obcych spółki. W stosunku do I półrocza 2009 r. w strukturze zobowiązań Grupy Kapitałowej i Jednostki Dominującej nie wystąpiły znaczące zmiany. Zwiększeniu o 14% uległa natomiast wartość kapitałów własnych Grupy, głównie za sprawą zwiększenia kapitałów zapasowych i rezerwowych o blisko 10 mln zł. Zmniejszeniu o prawie 50% uległy natomiast kapitały obce,...
Źródło: wikana.adresforum.pl/viewtopic.php?t=96


Temat: odnośnie konta księgowego...
Rozliczenia miedzyokresowe to "6",a przychody przyszłych okresów to "8"
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=1133


Temat: zaliczki
Nie wiem na 100%, ale spróbuje. Zaliczka otrzymana w kwietniu, faktuę wystawiamy po 01.05 - VAT zwiększony, klient zapłaci wiecej niz miał na umowie przed 01.05. Wydaje mi sie,ze na zaliczki otrzymane przed 01.05 nie wystawiamy faktur, bo to prawo bedą działało od maja. Próbuję sie dowiedzieć czy trzeba wystawiać fakture na każdą zaliczkę, czy wystarczy prowadzic rejestr i faktura na końcu miesiaca ogólna. Myslę,że to bedą przychody przyszłych okresów. Ale poczekajmy na głosy innych. :-)
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=12664


Copyright (c) 2009 QLIMAX | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.