przeznaczenie nieruchomości

QLIMAX

Temat: Zgoda na media w drodze stanowiącej współwłasność
...sprawy prowadzi też do tego, że taka sama czynność może być - w dwóch różnych przypadkach - postrzegana jako czynność przekraczająca lub nieprzekraczająca zakresu zwykłego zarządu. Zwrócił na to uwagę również w glosowanej uchwale Sąd Najwyższy, wskazując że na ogół inwestycje, które zmierzają do zwiększenia użyteczności innej nieruchomości, przekraczają zakres zwykłego zarządu, ale należy jeszcze wziąć pod uwagę przeznaczenie nieruchomości wspólnej. Zatem nie tylko cel gospodarczy danej czynności zarządu decyduje o jej przynależności do jednej, bądź drugiej grupy, ale również inne okoliczności, które w danej sytuacji występują. Krytycznie należy odnieść się natomiast do stwierdzenia, że zmiany występujące w stosunkach społeczno-gospodarczych wymuszają rozszerzenie zakresu czynności zwykłego zarządu. Pogląd ten...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=8116Temat: [DZ] PKP chce przekazać miastu dawne warsztaty naprawcze...
...i budynków oraz księgi wieczystej: działka nr 81 (jednostka rejestrowa 904, arkusz mapy 39, obręb Bytom), zapisana w księdze wieczystej KA1/00000881 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Właściciel: Gmina Bytom. Powierzchnia nieruchomości wynosi 22.403 m2. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana – hala warsztatów nr 1 o pow. 200m2 oraz nieruchomość nie zabudowana – torowisko w rejonie hali nr 1 o pow. 50m2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bytomia stracił ważność 1 stycznia 2004 r. Dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania, jednakże zgodnie z art. 4 i 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - określenie lub zmiana sposobu zagospodarowania terenu wymagać będzie uzyskania decyzji o...
Źródło: 785mm.pl/viewtopic.php?t=1315


Temat: Wspólny parking - przypisanie miejsc
...przypisane do lokali, a nadwyżka zostanie uznana za miejsca ogólnodostępne. Pomysł mi się nie podoba, bo w wyniku tego miejsc parkingowych po prostu zacznie brakować, gdyż miejsc ogólnodostępnych jest za mało. Będą wolne inne, ponieważ nie wszyscy mają samochód, ale nie będą one przecież dostępne. Pozostaje też nierówność wobec prawa, bo niektórym wypadło miejsce na stałe pod drzewem (czyli ptaki, liście itp.). Aby zmienić przeznaczenie nieruchomości wspólnej, potrzebna jest zgoda wszystkich właścicieli (zmiana przeznaczenia parkingu z ogólnodostępnego na przypisany do lokalu według mnie przekracza kompetencje zwykłego zarządu). Korzystanie z parkingu jest bezpłatne. W dodatku podjęta uchwała nie precyzuje sposobu przydzielania miejsc. Czy jest więc zgodna z prawem? Czy w tak dużej wspólnocie do takiego głosowania wystarczy zwykła większość,...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=2186


Temat: Leśnictwo
...działki z ewidencją leśną, na której rosną leśne drzewa, zobowiązana do dbałości o drzewostan mam to czynić, skoro ktoś mi tnie gałęzie drzew, które cięcie odchorowują? Czy widziałeś kiedyś w kompleksie leśnym złożonym z działek leśnych prywatnych, że jeden sąsiad drugiemu obcina gałęzie? Dzisiaj podbudowali mnie leśnicy i prawnicy - takie działanie nie powinno mieć miejsca, o tym mówi art. 144 Kc (społeczno - gospodarcze przeznaczenie nieruchomości - las). Art. 149 w sposób oczywisty dotyczy działek o innym użytkowaniu - wtedy faktycznie jest tak jak piszesz, ale na gruncie leśnym ma on zastosowanie tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. nadłamana gałąź z mojego drzewa zagraża zniszczeniem drzew w młodniku na działce sąsiada. Mam nadzieję, że zdobyta przeze mnie wiedza na ten temat przyda się innym, którzy trafią na bezmyślnego lub złośliwego...
Źródło: forum.przyroda.org/viewtopic.php?t=286


Temat: Dzierżawa nieruchomości obciążona hipoteką
Czy mogę wydzierżawić nieruchomość (działka i budynek)obciążoną hipoteką kaucyjną ustanowioną na rzecz banku tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu? W umowie kredytowej nie ma ograniczeń co do rozporządzania nieruchomością. Czy bank może kwestionować taką umowę i żądać jej wypowiedzenia? Drugie pytanie czy mogę zmienić przeznaczenie nieruchomości gruntu np.z budowlanej na rekreacyjną?
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=8045


Temat: Grillowa paranoja
...zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. "Zgodnie z art. 144 kodeksu cywilnego ustawodawca zabrania jedynie immisji zakłócających ponad przeciętną miarę korzystanie z nieruchomości sąsiednich. Przeciętna miara oceniana jest przez obiektywne kryteria takie jak społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości i stosunki miejscowe. Znaczenie mają warunki panujące w środowisku osób zamieszkujących na danym terenie, a nie subiektywne odczucia i wrażliwość właściciela sąsiedniej nieruchomości." Interpretacja może być naprawdę dowolna, więc dlatego wypowiedź owego już wspomnianego policjanta była uzasadniona. Wspólnota jeśli zechce, może sama zabronić takich praktyk, ale jak już...
Źródło: forum.siechnice.pl/viewtopic.php?t=3296


Temat: Wykup działek pod drogi, wywłaszczenia. POMOCY!!
...pod zabudowę. Jest oczywiste, że taka zmiana przeznaczenia powoduje znaczne zwiększenie wartości nieruchomości. Zgodnie z art. 134 ust. 3 zasadą jest, że określenie wartości nieruchomości następuje według aktualnego sposobu jej użytkowania, także wówczas, gdy według planu miejscowego przeznaczono ją na inny cel publiczny - jako cel wywłaszczenia, jeżeli nie powoduje to zwiększenia wartości nieruchomości. Jeżeli zaś przeznaczenie nieruchomości - celu publicznego jako celu wywłaszczenia - powoduje zwiększenie wartości nieruchomości, to wówczas wartość rynkową określa się według sposobu użytkowania wynikającego z tego przeznaczenia.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=11678


Temat: Sąsiad nie pozwala grodzić w granicy.
(...) Z jednej strony płot w granicy przeszkadza w korzystaniu z nieruchomości, ale czy ponad przeciętną miarę?... ged, zapomnij o tym artykule. Ten przepis W OGÓLE w Twoim przypadku nie ma zastosowania. Wspomniany przepis miałby zastosowanie (jeśli w ogóle) tylko i wyłącznie do działań Twojego sąsiada. Legalna budowa ogrodzenia w granicy (lub na terenie) działki nijak nie zakłóca społeczno-gospodarczego przeznaczenie nieruchomości [twojej lub sąsiedniej] i stosunków miejscowych. Ten przepis ma/może mieć zastosowanie w przypadku, kiedy w willowej dzielnicy (np.) jakiś artysta otworzy zakład mechaniki pojazdowej i zakłóca spokój sąsiadów (smród spalin, hałas motorów, problem z parkowaniem,...). To jednak pojęcia względne i zupełnie inna historia. Do ogrodzenia wybudowanego legalnie na terenie Twojej działki lub w jej...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=38343


Temat: Wspólny parking - przypisanie miejsc
...przegłosowano, że miejsca parkingowe będące nieruchomością wspólną zostaną przypisane do lokali, a nadwyżka pozostanie jako miejsca ogólnodostępne. Pomysł mi się nie podoba, bo w wyniku tego miejsc parkingowych po prostu zacznie braknąć, bo miejsc ogólnodostępnych jest za mało. Będą wolne inne miejsca, bo nie wszyscy posiadają samochód, ale nie będą one przecież dostępne. Z tego co się doczytałem w UoML i KC to aby zmienić przeznaczenie nieruchomości wspólnej potrzebna jest zgoda wszystkich właścicieli (zmiana parkingu z ogólnodostępnego na przypisany do lokalu przekracza kompetencje zwykłego zarządu). Korzystanie z parkingu jest bezpłatne. W dodatku uchwała nie precyzuje sposobu przydzielania miejsc, a więc jest to jakieś widzi-mi-się. Czy taka uchwała jest zgodna z prawem? Mogłem wnieść protest do sądu, ale się zgapiłem i minęło 6...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=2186


Temat: Zabytek w likwidacji
...zlewiska, gzymsy i opierzenia wykonane z blachy ocynkowanej. Stropy typu Kleina, nad główną klatką schodową sklepienia łukowe, krzyżowe. Budynek jest wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, wentylacyjno-mechaniczną, ogrzewanie z własnej kotłowni olejowej. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków jako zespół zabudowy Dworca Głównego decyzją nr 817 z dnia 30.04.1979 r. - obecnie pod numerem 963 . Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - W chwili obecnej, nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego które przewiduje dla wycenianej nieruchomości funkcje usługową położoną na terenie w centralnym paśmie usługowym. Wszelkie prace remontowo-adaptacyjne na nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wymagają...
Źródło: forum.dawnygdansk.pl/viewtopic.php?t=2819


Copyright (c) 2009 QLIMAX | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.