protokół odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej

QLIMAX

Temat: Zakonczenie budowy- PINB- POMOZCIE PROSZE !!!!
...zakończonych robót budowlanych • Oświadczenie kierownika budowy (rozbiórki) o zakończeniu budowy • Oryginał dziennika budowy (robót) zarejestrowany w wydziale Urbanistyki i Architektury • Protokół kontroli przewodów kominowych • Protokół odbioru wewnętrznej instalacji gazowej - próba szczelności • Protokół odbioru zewnętrznej sieci gazowej lub umowę o dostawie gazu • Protokół odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej lub oświadczenie elektryka + kopia uprawnień • Protokół odbioru zewnętrznej sieci elektrycznej lub umowę o dostawie prądu • Protokół odbioru zewnętrznej sieci wodnej - lub umowę o dostawie wody • Protokół odbioru zewnętrznej sieci kanalizacji/ lub szamba • Inwentaryzacja geodezyjną powykonawczą z namierzeniem i naniesieniem obiektów...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=149837Temat: Zakończenie budowy i odbiór domu....
...obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (obiektu i przyłączy). 5. Protokół odbioru przyłącza instalacji gazowej. 6. Protokół odbioru technicznego instalacji gazowej. 7. Protokół odbioru przyłącza instalacji wodno-kanalizacyjnej ( lub protokół badania szczelności szamba). 8. Protokół odbioru przyłącza instalacji elektrycznej. 9. Protokół odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej. 10. Protokół odbioru przyłącza telekomunikacyjnego. 11. Protokół odbioru przyłącza centralnego ogrzewania. 12. Protokół odbioru instalacji centralnego ogrzewania (próba ciśnieniowa). 13. Protokół sprawdzenia przewodów kominowych. 14. Protokół odbioru części użytkowej budynku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego....
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=126066


Temat: Odbiór budynku-pytanie
do odbioru musi być: 1.inwentaryzacja geogezyjna powykonawcza 2. Protokół odbioru przyłącza wody i kanalizacji 3. Protokół odbioru przyłącza elektrycznegi 4. Protokół odbioru wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z pomiarami 5. Opinia kominiarska 6. Zaświadczenie z gminy o nadaniu adresu i numeru budynku 7. Wypełniony do końca dziennik budowy , wraz z oświadczeniem kierownika, o zakończeniu budowy i uporządkowaniu ternu budowy. Domy jednorodzinne z reguły nie wymagaja odbioru , zbiera się wszystkie kwitki, składa do nadzoru budowlanego i czeka chyba 21 dni, jeśli w tym czasi urząd...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=104862


Copyright (c) 2009 QLIMAX | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.